Main Photo
Informacje o zmarłym

                               Ś.† P.

Dr Jacek Dziobek-Romański (1963-2012)Dr Jacek Dziobek-Romański urodził się 24 sierpnia 1963 r. w Rzeszowie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, w latach 1986-1992 studiując jednocześnie prawo kanoniczne i nauki prawne. W roku 1991 otrzymał dyplom licenciatus in iure canonico. Kontynuacja pracy naukowej przypadła na okres 1995-1999, kiedy to uczestniczył w seminarium doktoranckim w Katedrze Prawa Wyznaniowego KUL pisząc dysertację doktorską pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Misztala. Na podstawie przedłożonej i obronionej dysertacji otrzymał w dniu 4 marca 1999 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2000-2010 dr Jacek Dziobek-Romański był pracownikiem Katedry Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Przedmiotem zainteresowań dra Jacka Dziobka-Romańskiego była problematyka konfliktu interesu ogólnego i indywidualnego w prawie ochrony środowiska. Koncentrował swoje badania na wpływie działalności administracji publicznej na otoczenie przy uwzględnieniu interesów i oczekiwań tego otoczenia wobec administracji publicznej.

Zainteresowania naukowe dra Jacka Dziobka-Romańskiego były wielowątkowe i wszechstronne. Obejmowały badanie aktywności obywatelskiej przez pryzmat organizacji pozarządowych, prawo administracyjne, prawo wyznaniowe oraz analizę aksjologicznych podstaw prawa polskiego.

Wyniki swoich badań naukowych dr Jacek Dziobek-Romański prezentował na licznych konferencjach podczas których przedstawił m.in. referaty: „Przepływ informacji pomiędzy administracją publiczną a jej otoczeniem – założenia i praktyka”, „Zmiany w statusie prawnym organu wykonawczego gminy (zagadnienia wybrane)”, „Wybrane zagadnienia koncepcji przepisów ogólnych prawa administracyjnego jako składnika dobrej administracji”, „Pozycja prawna Kościoła katolickiego”, „Funkcjonowanie sekty w polskim systemie prawnym”.

Dr Jacek Dziobek-Romański był członkiem organizacji naukowych (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu). W ramach Katedry Nauki Administracji prowadził wykłady (Ustrojowe prawo administracyjne, Ustrój samorządu terytorialnego, Polityka administracji), seminaria (Prawo administracyjne ogólne, Ustrój samorządu terytorialnego).

Zmarł w Boguchwale 1 sierpnia 2012 r.

(www.kul.pl)

Ostatnio dodane wpisy
22.03.2018 13:44 Janusz

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami, wydaje się jakby tak niedawno, razem siedzieliśmy w szkolnej ławie, a teraz zostały tylko wspomnienia. Będzie mi Cię brakowało, żegnaj przyjacielu

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (20)